20 augustus 2012 Lees Meer →

Woensdag 12 september Tweede Kamerverkiezingen

verkiezingen_2012-3

Woensdag 12 september van 7.30-21.00 uur zijn er Tweede Kamerverkiezingen. Om te stemmen heeft u een stempas en een identiteitsbewijs nodig. U kunt stemmen in ieder stemlokaal binnen uw gemeente.

Wilt u in een andere gemeente stemmen?

Bent u op 12 september niet in uw gemeente, dan kunt u uw stempas laten omzetten in een zogenaamde kiezerspas. Met de kiezerspas kunt u in elk stemlokaal in Nederland uw stem uitbrengen, dus ook in andere gemeenten en dit keer zelfs in de overheidsgebouwen in Caribisch Nederland (Bonaire, Sint Eustatius en Saba). U kunt dit schriftelijk bij de gemeente aanvragen tot uiterlijk woensdag 29 augustus. In veel gemeenten vindt u het formulier hiervoor op de gemeentelijke website. U kunt zich ook persoonlijk bij uw gemeente melden met uw stempas en deze ter plekke laten omzetten in een kiezerspas. Dat kan tot vrijdag 7 september.

Bent u zelf niet in de gelegenheid om te stemmen?

Bent u niet in de gelegenheid zelf te stemmen, dan kan een andere kiezer uw stem uitbrengen. Geef uw stempas (formulier aan achterzijde invullen en ondertekenen) aan de ander. U moet ook (een kopie van) uw identiteitsbewijs meegeven. Anders mag de andere kiezer (de gemachtigde), uw (volmacht)stem niet uitbrengen!

Voorkom misbruik van uw identiteitsbewijs door de kopie terug te vragen en/of op de kopie te schrijven dat deze alleen bestemd is voor gebruik bij het uitbrengen van uw volmachtstem.

Degene die voor u een stem uitbrengt, kan dit alleen doen op het moment waarop hij of zij zelf stemt en moet woonachtig zijn in dezelfde gemeente als u. Degene die voor stemt (uw gemachtigde) mag maximaal twee stemmen uitbrengen voor anderen.

Schriftelijke volmacht.

U kunt ook een schriftelijke volmacht verlenen. Dat kan handig zijn als u al lang van tevoren weet dat u niet aanwezig bent op de dag van de verkiezing en ook niet in staat bent om en ook niet in staat bent om uw ingevulde stempas aan iemand in uw gemeente te geven. Met een schriftelijke volmacht kunt u ook iemand die in een andere gemeente woont dan u, uw stem laten uitbrengen. Wanneer u gebruik wilt maken van een schriftelijke volmacht, moet u hiervoor uiterlijk woensdag 29 augustus een aanvraag indienen bij uw gemeente.

Formulieren voor een schriftelijke volmacht zijn bij uw gemeente verkrijgbaar, in veel gemeenten vindt u het formulier op de gemeentelijke website. Op het formulier moet zowel uw handtekening als de handtekening van degene die voor u gaat stemmen (uw gemachtigde) worden geplaatst. Als u een schriftelijke volmacht aanvraagt, hoeft u geen kopie van uw identiteitsbewijs te overleggen. De gemeente controleert uw identiteit aan de hand van de gegevens in de gemeentelijke administratie. Uw stempas wordt direct aan degene die voor u stemt toegestuurd.
Stemmen vanuit het buitenland.

Als u bent ingeschreven in een Nederlandse gemeente, maar op de dag van de verkiezingen in het buitenland bent voor werk (of voor werk van uw partner of ouder), dan kunt u ook per brief stemmen vanuit het buitenland. Hiertoe dient u uiterlijk woensdag 15 augustus een aanvraag in te dienen bij uw eigen gemeente. Bij veel gemeenten vindt u het formulier hiervoor op de gemeentelijke website.

 

Reageren?